Vārda nozīme

Marie-Christine Gries, SI UN pārstāves UNESCO, Parīzē, ziņojums.

“Apvienoto Nāciju izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO), sadarbībā ar UNESCO Kanādas komisiju, ir tikko publicējusi rokasgrāmatu žurnālistiem par vēstījumu formulējumu un saturu, ziņojot par vardarbību pret sievietēm un meitenēm. Publicēšana notika ceturtdien, 21.novembrī daudzu žurnālistu, valstu delegāciju un NVO pārstāvju klātbūtnē.

Atklājot sesiju, H. E. Elaine Ayotte, Kanādas vēstniece, pamatoja rokasgrāmatas nepieciešamību: šāda veida noziegumu biežums padara šo tēmu par parastu parādību masu medijos (plašsaziņas līdzekļos). Mūsdienu mediju pasaulē žurnālistiem jāpielāgojas ikdienas ziņu producēšanas paātrinājumam. Par šiem noziedzīgajiem nodarījumiem publicētie ziņojumi bieži vien veidoti parastā “žargonā”, ir piesātināti ar tendenciozu atspoguļojumu un izteiktu seksismu un aizspriedumiem.

Dodot žurnālistiem instrumentu, lai viņi izmainītu ziņošanu par šādiem noziegumiem, tiks panākta iedarbība uz klausītājiem un lasītājiem, un tas palīdzēs pārtraukt klusēšanu, izvilks upurus no neredzamības,  izmainīs priekšstatus un uzvedības, kas veicina toleranci pret feminicīdu un vardarbību, – globālu postu, kas skar vismaz vienu trešdaļu pasaules sieviešu, kuras ir vai kādu dienu būs vardarbības upuri.

Valodai, kas tiek lietota visos ziņojumos, jāveicina medijos līdzsvarotas un objektīvas reportāžas par vardarbīgu rīcību, kas šodien lielā mērā ir nepietiekami novērtētas.   Redakcionālais atbalsts, ko sniedz šī rokasgrāmata, ļaus žurnālistiem savos rakstos iekļaut arī zināmu izglītojošu pieeju.

UNESCO Rokasgrāmata žurnālistiem ‘Ziņošana par vardarbību pret sievietēm un meitenēm’.

Rokasgrāmatā apskatītas desmit specifiskas tēmas, sākot no “tradicionāliem” noziegumiem (slepkavības ģimenē, piespiedu laulības, sakropļošanas, izvarošanas, izvarošanas kā kara ieroči…) līdz moderniem uzbrukumiem kibervidē un mocīšanai. Katrā no desmit nodaļām iekļauta precīza definīcija, ko papildina statistika (saskaņā ar ANO avotiem, UNICEF, Pasaules veselības organizāciju (PVO), un Organizāciju sadarbībai ekonomikā un attīstībā (OECD)…) ar atbilstošu izskaidrojumu, likumdošanas tekstu un starptautisko konvenciju detaļām, kā arī dokumentu un organizāciju sarakstu, ko izmantot un ar ko kontaktēties nepieciešamības gadījumā.   Žurnālistu ierasto paradumu kritika ir pamatā padomiem reportieru vislabākajai uzvedības praksei. Viena vispārīgo rekomendāciju nodaļa ir veltīta žurmālistikas ētikai.  

Šīs grāmatas jaunievedums ir terminoloģijas vārdnīca katrai sekcijai, piemēram, liekot vārdu “gods” pēdiņās vai lietojot terminu “tā sauktais gods” noziegumiem, kas pastrādāti, pamatojoties uz seksuālu vai ar uzvedību saistītu pārkāpumu, ko izdarījusi, vai tiek uzskatīts, ka to izdarījusi, sieviete. Izvarošanas un seksuāla uzbrukuma gadījumā nedrīkst būt neskaidrība, nenoteiktība: upuris tiek atzīts par tādu, nevis tiek pieņemts, ka ir upuris.  Redakcionālie padomi ļoti iedziļinās valodas smalkumos: nojauciet kontrabandu ar cilvēktirdzniecību; un nesakiet “viņa atzīst, ka ir tikusi mocīta”, kas vedina domāt par paša upura atbildības daļu.  Visbeidzot, jebkura sieviete augsti novērtēs padomu aizstāt nožēlojamo terminu upuris ar dzīva palikusī (izdzīvojusī), kas raisa spēku un enerģiju sievietēs, kas nonākušas nelaimē, kā to redzam tēlā, ka izvēlēts rokasgrāmatas vākam.  

Atbildes reakcija no zāles bija ļoti pozitīva, īpaši no klātesošajiem žurnālistiem, kā arī no skolotājiem, kuri šo rokasgrāmatu saņēma kā palīglīdzekli  jauniešu, zēnu un meiteņu izglītošanā, lai, cik vien iespējams agri, kopā ar viņiem cīnītos pret dzimumu vardarbības modeļu vairošanu un veicinātu progresu dzimumu līdztiesības kultūrā.”

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *