Pēc labi padarīta darba tiekas projektu īstenotāji

Sestdien, 16. martā Madlienas pagasta Kultūras namā pulcējās darbīgi un radoši cilvēki no visas Latvijas, lai pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” (SDL) rīkotā ikgadējā noslēguma pasākumā kopīgi atskatītos uz labākajiem 2018. gadā īstenotajiem iedzīvotāju iniciatīvu projektiem.

Dzīves vides kvalitātes uzlabošanai veltītu projektu konkursu organizēšanu Latvijā pirms vairāk nekā desmit gadiem ieviesa Nīderlandes fonds KNHM, un kopš 2015. gada šīs programmas koordinēšanu Latvijā veic pašvaldību apvienība “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”. Pērn šādus projektu konkursus organizējušas 43 Latvijas pašvaldības, un to ietvaros finansiāli atbalstīti un īstenoti 582 projekti.

Pasākuma gaitā trīs labāko projektu īstenotāji no katra reģiona tika aicināti sniegt nelielu ieskatu paveiktajā, bet visiem pasākuma dalībniekiem tika dots svarīgs uzdevums – lemt par, viņuprāt, izcilāko projektu katrā no reģioniem.

Klātesošo balsojuma rezultātā 1. vietu Kurzemes plānošanas reģionā ieguva Lipaiķu evaņģēliski luteriskās draudzes projekts “Pasaule pilna krāsu, atrodi savējo”, kura ietvaros veikti baznīcas zvanu torņa iekštelpu atjaunošanas darbi un ierīkota ekspozīcija par draudzes vēsturi un Kuldīgas novada Turlavas pagasta ievērojamiem ļaudīm.

Latgales plānošanas reģionā par veiksmīgāko tika atzīts Krāslavas novada iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Krāsainie zīmuļi” projekts “Gaidīšanas laiks rindā pie ģimenes ārsta ar prieku, radošumu, attīstību un interesi”. Domājot par Krāslavas poliklīnikas mazajiem pacientiem, veikta sienu apgleznošana, izvietotas jaunas mēbeles un zīdaiņu pārtinamais galdiņš, uzstādīti sienas moduļi ar attīstošām rotaļlietām.

Biedrības “Valmiermuižas jātnieku skola” projekts “Bērnu un jauniešu aktīvās un izzinošās atpūtas vietas pilnveidošana Valmiermuižā” (Burtnieku novads) ieguva 1. vietu Vidzemes plānošanas reģionā. Tā ietvaros veikta Valmiermuižas stallim līdzās esošā laukuma apzaļumošana un uzstādīti rotaļu elementi bērniem, savukārt garāžu ķieģeļu siena apgleznota ar zirgu attēliem.

Zemgales plānošanas reģionā visvairāk balsu ieguva biedrības “Bauskas sākumskolas padome” projekts “Tūrisma ceļvedis “Izzini Bausku bērna acīm””. Balstoties uz skolēnu idejām un redzējumu, izstrādāts tūrisma ceļvedis, kas papildināts ar bērnu vērtējumiem un viedokļiem, dažādiem uzdevumiem, orientēšanās spēlēm un citiem izzinošiem elementiem. Visā pilsētā izvietoti arī 15 informatīvie stendi, kur līdzās informācijai par konkrēto vietu lasāmi interesanti nostāsti un leģendas par dažādiem notikumiem un cilvēkiem.

Par labāko projektu Pierīgas plānošanas reģionā klātesošie atzina biedrības “Starptautiskais soroptimistu klubs Ogre – Ķegums” projektu “Vides objekts ĶEGUMS” – tā realizācijas rezultātā Ķeguma pilsētas parkā uzstādīts lielizmēra uzraksts “Ķegums” un jaunlaulāto atslēgu izvietošanai īpaši paredzēts režģis, ko rotā Ķeguma novada simbols – saule. Savukārt Meņģeles iedzīvotāju grupas “Savējie” īstenotais projekts “Saules rats” ieguva augsto 2. vietu Pierīgas reģionā!

Pasākumā noslēgumā SDL žūrija, papildus izvērtējot reģionu pirmo vietu ieguvējus, lēma par nacionālās balvas piešķiršanu. Titulu “2018. gada labākais projekts” ieguva biedrības “Bauskas sākumskolas padome” projekts “Tūrisma ceļvedis “Izzini Bausku bērna acīm””.

Pasākuma dalībniekus uzrunāja pasākuma namatēvs – Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš. Uz līdzšinējiem KNHM un SDL darbības gadiem atskatījās pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” valdes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs un valdes locekle Ilze Kreišmane. Sirsnīgus paldies vārdus projektu īstenotājiem teica arī Latvijas Pašvaldību savienības ģenerālsekretāre Mudīte Priede un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Veronika Jurča. “Latvijas Pašvaldību savienības vārdā es no sirds saku visiem jums paldies par jūsu realizētajiem projektiem, par to, ka jūs esat iedvesmas avots citiem savas kopienas, savas pašvaldības iedzīvotājiem, ka jūs ar saviem darbiem radāt skaistu apkārtējo vidi, ka jūs iesaistāt bērnus, jauniešus, seniorus un cilvēkus ar īpašām vajadzībām, jo tie visi esam mēs, kas veidojam sabiedrību”, pauda Mudīte Priede. “Turpināsim darīt labos darbus savai kopienai, savai pašvaldībai, savam ciemam ar sirds mīlestību, un iesaistīsim un iedvesmosim citus! Lai mums veicas šajā gadā!”

Ar muzikāliem priekšnesumiem pasākumu bagātināja Madlienas vidusskolas vokāli instrumentālais ansamblis un Ķeguma novada jaunie mūziķi.

Informācija iegūta no www.ogresnovads.lv