PAR MUMS

Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums” dibināts 2004. gada 20. novembrī, savukārt Uzņēmuma reģistrā reģistrēts 2006. gada 1. augustā, apvienojot savā domubiedru grupā uzņēmīgas un darboties gribošas sievietes, lai palīdzētu sabiedrībai.

Mūsu kluba mērķi sasaucas ar Starptautiskās Soroptimistu organizācijas (Soroptimist International-SI) mērķiem – sieviešu stāvokļa uzlabošana, augsti ētiskie standarti, cilvēktiesību normu ievērošana, vienlīdzība, attīstība un miers sievietēm visā pasaulē un visas cilvēces interesēs.

Kopīgiem spēkiem vēlamies uzlabot un pilnveidot Ķeguma novada sieviešu, meiteņu un bērnu dzīvi. Lai to īstenotu esam noteikušas svarīgākos uzdevumus – līdzdarboties kūltūrizglītojošo aktivitāšu, saturīgu un veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju radīšanā, to pieejamību ikvienam; īstenot labdarības pasākumus; veidot draudzības un vienotības garu starp Soroptimistēm visā pasaulē un citām nevalstiskām organizācijām; sadaroties ar Ķeguma novada pašvaldības iestādēm; stiprināt un sekmēt kluba kapacitāti – popularizēt kluba idejas un darbību Ķeguma novadā un piesaistīt jaunas biedres.

VĪZIJA

Sievietes un meitenes īstenojot savu personisko un sabiedrisko potenciālu, iegūst vienlīdzīgas balsstiesības spēcīgas, mierpilnas sabiedrības veidošanā visā pasaulē.

MISIJA

Soroptimistes izmaina sieviešu un meiteņu dzīves kvalitāti, izglītojoties un aktīvi līdzdarbojoties.

PRINCIPI

Mūsu biedrības darbība balstās uz 4 pamatprincipiem:
* sieviešu stāvokļa uzlabošana
* augsti ētiskie standarti
* cilvēktiesības visiem
* vienlīdzība, attīstība un miers


SADRAUDZĪBAS KLUBI UN PARTNERI

 • Rīgas Soroptimistu klubs (Latvija)
 • Raseniai Soroptimistu klubs (Lietuva)
 • Šilutes Soroptimistu klubs (Lietuva)
 • Cirencester Soroptimistu klubs (Lielbritānija)
 • Ķeguma novada pašvaldība
 • Ķeguma pensionāru biedrība
 • Tomes sieviešu klubs “Ābeles”
 • Sieviešu klubs “Ķeguma Saulespuķes”
 • NVO “Jadara” (Birzgale)
 • PPP biedrība “Zied zeme”
 • Fonds ziedot.lv


STARPTAUTISKĀ SOROPTIMISTU KLUBA “OGRE-ĶEGUMS” SVINAMĀS DIENAS

 • 8. marts - Starptautiskā sieviešu diena
 • Maija otrā svētdiena - Mātes diena
 • 1. jūnijs - Starpatutiskā bērnu aizsardzības diena
 • 3. oktobris - Soroptimistu Sadraudzības diena
 • 15. oktobris - Starptautiskā lauku sieviešu diena
 • 20. novembris - Starptautiskā Soroptimistu kluba “Ogre-Ķegums” dibināšanas diena
 • 25. novembris - Starptautiskā vardarbības pret sievietēm un meitenēm izskaušanas diena