PAR MUMS

Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums” dibināts 2004. gada 20. novembrī, savukārt Uzņēmuma reģistrā reģistrēts 2006. gada 1. augustā, apvienojot savā domubiedru grupā uzņēmīgas un darboties gribošas sievietes, lai palīdzētu sabiedrībai.

Mūsu kluba mērķi sasaucas ar Starptautiskā Soroptimistu organizācija (Soroptimist International-SI) mērķiem – sieviešu stāvokļa uzlabošana, augsti ētiskie standarti, cilvēktiesību normu ievērošana, vienlīdzība, attīstība un miers sievietēm visa pasaulē un visas cilvēces interesēs.

Kopīgiem spēkiem vēlamies uzlabot un pilnveidot Ķeguma novada sieviešu, meiteņu un bērnu dzīvi. Lai to īstenotu esam noteikušas svarīgākos uzdevumus – līdzdarboties kūltūrizglītojošo aktivitāšu, saturīgu un veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju radīšanā, to pieejamību ikvienam; īstenot labdarības pasākumus; veidot draudzības un vienotības garu starp soroptimistēm visa pasaulē un citām nevalstiskām organizācijām; sadaroties ar Ķeguma novada pašvaldības iestādēm; stiprināt un sekmēt kluba kapacitāti – popularizēt kluba idejas un darbību Ķeguma novadā un piesaistīt jaunas biedres.