Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums”
 
Inara Vītola
 
Iluta Jansone

Rekvizīti

BDR Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums”
Reģ. nr.: 40008105365
Juridiskā adrese: Skolas iela 6, Ķegums, LV-5020
Adrese korespondencei: Viršu iela 7, Ķegums, LV – 5020
Banka: AS SEB Banka
SWIFT kods: UNLALV2X
Konts: LV58UNLA0050008950579