Dzīves kvalitātes uzlabošana Ķeguma sociālās mājas iemītniekiem

2009.gadā ar sadraudzības klubu atbalstu realizējām projektu.
“Dzīves kvalitātes uzlabošana Ķeguma sociālās mājas iemītniekiem” – puķu dobes un atpūtas soliņu izveidošana, speciālo gultu iegāde.