Izveidots atbalsta fonds

Psiholoģiskais atbalsts sievietēm – “Mēs esam Tev blakus”.

Biedrība “Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogres-Ķegums””, īstenojot Ķeguma novada iedzīvotāju iniciatīvas projektu “Psiholoģiskās pašpalīdzības izglītības un palīdzības sniegšana Ķeguma novada sievietēm” aizvadītajā vasarā īstenoja divus bezmaksas informatīvi bagātus un vērtīgus lekciju kursus un individuālās konsultācijas kopā ar klīnisko psiholoģi Sanitu Toču!

Šajās lekcijās, kuras norisinājās Ķeguma dienas centra teritorijā, kopā ar vairāk kā 50 dalībniecēm gan klātienē, gan attālināti, lekciju dalībniecēm bija iespēja uzzināt vairāk par to:

  1. kas ir motivācija, kur tā rodas, kā tā strādā;
  2. kā izprast bērnu un kā palīdzēt viņam katrā vecuma posmā.

Tāpat 13 sievietēm tika sniegtas BEZMAKSAS individuālās psiholoģiskās konsultācijas, lai sniegtu individuālu psiholoģisku atbalstu krīzes situācijas risināšanā un psiholoģiskās veselības veicināšanai. 

Projekta ietvaros biedrība apkpojusi informāciju un izveidojusi informatīvu bukletu par iespējām iegūt BEZMAKSAS psiholoģisko palīdzību Ogres novadā.

Projekta īstenošanas laikā tika identificēts, ka ir nepieciešams paplašināt iespēju novada sievietēm saņemt psiholoģsisko palīdzību, tāpēc tika meklēti risinājumi problēmas risināšanai! Tā rezultātā esam izveidojušas atbalstafondu Psiholoģiskais atbalsts sievietēm – “Mēs esam Tev blakus”. Turpināsim iesākto sadarbību ar psiholoģi Santu Toču individuālo konsultāciju sniegšanā, lai varētu kopīgi palīdzēt uzlabot emocionālo stāvokli ikvienai sievietei, kam tas nepieciešams. 

Pirmā akcija, lai iegūtu līdzekļus fondam,  ir jau veiksmīgi notikusi Ķeguma ikgadējā gadatirgus ietvaros. Rīkojām labdarības tirdziņu, kurā savāktie līdzekļi tiks novirzīti šim mērķim. Izmantojot šī fonda līdzekļus, ceram palīdzēt ikvienai sievietei, kam tas nepieciešams. Aicinām arī Tevi iesaistīties šī labā mērķa popularizēšanā un atbalstīšanā un, ja arī Tu vēlies būt daļa no šī projekta, aicinām ziedot psiholoģiskā atbalsta fondam: 

BDR Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums”

Reģ. nr.: 40008105365 

Juridiskā adrese: Skolas iela 6, Ķegums, LV-5020  

Konts: LV58UNLA0050008950579

Banka: AS SEB Banka 

SWIFT kods: UNLALV2X 

Maksājuma mērķis: Ziedojums psiholoģiskās palīdzības fondam.

Un vēljovairāk AICINĀM IKVIENU SIEVIETI, KAM NEPIECIEŠAMS ATBALSTS  UN INDIVIDUĀLA TIKŠANĀS AR PSIHOLOGU, vērsties pie mums, rakstot uz e-pastu: soroptimstes@gmail.com vai rakstot mums https://www.facebook.com/SIOgreKegums.

Projekta īstenošanu organizēja biedrības “Starptautiskais Soroptimistu klubs “Ogre-Ķegums”” biedres Antra Kūmiņa un Iluta Jansone, savukārt īstenošanā piedalījās ikviena biedrības biedre.

Paldies PPP “Zied zeme” par projekta atbalstu, nodrošinot iespēju lekcijas translēt tiešsaistē zoom.us vidē!Projekts īstenots ar Ķeguma novada pašvaldības finansiālu atbalstu, Ķeguma novada pašvaldības iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa projekta “Psiholoģiskās pašpalīdzības izglītības un palīdzības sniegšana Ķeguma novada sievietēm” ietvaros. Projekta mērķis ir sniegt psiholoģiski izglītojošu atbalstu un veidot izpratni par psiholoģisko veselību, veicot sieviešu psihoizglītošanu. 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.