Atklāts bērnu aktivitāšu laukums Ķegumā.

Šodien liela diena! Svinīgi atklāts mūsu izveidotais ģimenes aktivitāšu laukums “Bērnība Daugavas lokos”. Laukums izvietots Ķeguma Dienas Centrs teritorijā un aicinām to izmatot!

Pateicību par atbalstu projekta realizācijā izsakām Keguma novads, SIA Ķeguma STARS, Zied zeme , Lauku atbalsta dienests un visiem citiem, kas pielikuši savu roku ģimenes atpūtas laukuma tapšanā. Tagad mūsu pusē ir par vienu ģimenes atpūtai piemērotu vietu vairāk!

Aktivitāšu laukums izveidots projekta “Bērnība Daugavas lokos” Nr.19-04-AL02-A019.2202-000010 ietvaros, kas realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Aktivitāte tiek īstenota ar Ķeguma novada pašvaldības finansiālu atbalstu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.